FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์พบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังระบาดแล้วกว่าห้าหมื่นไร่คิดเป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด

วันที่ 9 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)
 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหลังพบการระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดกว่า 54,247 ไร่ คิดเป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ปลูกมันสำหลังทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
          เมื่อเช้าวันนี้ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ มันสำปะหลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในฤดูการผลิต 2553/2554 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกและผ่านการประชาคมแล้ว 26,147 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูก 268,604 ไร่
          นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำหลังในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดกว่า 54,247 ไร่ คิดเป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ปลูกมันสำหลังทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ 268,604 ไร่ ด้านการช่วยเหลือในระยะสั้น ขณะนี้ทางจังหวัดได้ปล่อยแตนเบียนเพื่อทำลายเพลี้ยแป้งจำนวน 207,994 คู่ ในพื้นที่ อำเภอห้วยเม็ก สมเด็จ หนองกุงศรี นามน อำเภอเมือง และอำเภอดอนจาน รวมพื้นที่ 14,793 ไร่ และฉีดพ่นสารเคมี จำนวน 486 ไร่ ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นจะได้จัดอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ การป้องและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง รวมทั้ง การสนับสนุนสารเคมีในการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
 
................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com