FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เข้าค่ายแกนนำเข้มแข็งรักษ์องค์ราชัน

วันที่ 9 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 
          อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเข้าค่ายแกนนำเข้มแข็งรักษ์องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้แกนนำเยาวชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          เมื่อบ่ายวันนี้ 9 พฤษภาคม 2554 ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพพุทธคามนิคม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแกนนำเข้มแข็ง รักษ์องค์ราชัน ซึ่งเป็นโครงการที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีเยาวชนจากตำบลต่างๆ ของทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ใช้เวลาในการเข้าค่าย รวม 8 วัน 9 คืนระหว่างวันที่ 4-12 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายเป็นแกนนำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและพัฒนาประเทศชาติ และที่สำคัญเพื่อให้แกนนำเยาวชนจากทุกอำเภอปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า
          นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งผลให้เกิดความแตกแยกทางแนวความคิด ก่อให้เกิดปัญหากระทบทุกหมู่เหล่า จึงจำเป็นต้องมีการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ โดยการดำเนินการที่ดี ต้องเริ่มต้นที่มีแกนนำที่เข้มแข็ง มีความเสียสละเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนกลุ่มอื่น จึงขอให้แกนนำทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
 
 .............................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com