FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2554

วันที่ 10 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2554 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (10 พฤษภาคม 2554) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2554 ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ณ วันที่ 30 เมษายน 2522 และให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านสารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2554 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 120 คน เข้าร่วมงาน
          นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กำหนดให้จัดงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภค” ขึ้นในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2554 ขึ้นในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภค และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบการในการให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้บริโภค ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดเวทีเสวนาการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย และตอบข้อซักถามปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่เครือข่ายภาคประชาชน นอกจากนี้หากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า บริการ ติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โทร. 043-811620 ต่อ 40782 สายด่วน 1567
............................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com