FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน

วันที่ 10 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 231 คน)
 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนให้ดีขึ้น
 
เมื่อเช้าวันนี้ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน ซึ่งสำนักงานเกล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพบยาบาลกาฬสินธุ์จัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์รวมทั้งสิ้น 50 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการฯนี้ประกอบด้วย การอบรมในการดูแลตนเองที่บ้านให้แก่ผู้สูงอายุ การสอนการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ การอบรมเรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชน และการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากผ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนให้ดีขึ้น
 
นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้านขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ได้ฝึกอาชีพ การออกกำลังกายตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองที่บ้าน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้ผู้สูงอายุมีแนวคิดว่าตนเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวและไร้ค่า สามารถทำประโยชน์ให้กับลูกหลานได้เป็นอย่างดี ใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2554
 
 ................................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com