FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดเรียงความและสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
 
นายกรวุฒิ กาญจนาบุญมาเลิศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด แจ้งว่า บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด และโครงการ We Love King ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดเรียงความและสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อ เรารักพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และคนไทยทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทางผลงานเรียงความ หรือ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ โดยการประกวดเรียงความแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับนักเรียน ระดับนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี และระดับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ เรียงความที่ส่งเข้าประกวดมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ส่วนการประกวดสารคดีสั้นแบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับนักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 16-25 ปี และระดับบุคคลทั่วไป อายุ 23 ปีขึ้นไป สารคดีที่ส่งเข้าประกวดมีความยาว 5-8 นาที ในรูปแบบ DVD
 
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101100 วงเล็บมุมซอง WeLoveKing ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 0-2726-9996 ,086-304-4805, 086-304-4810
 
 ....................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com