FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วม เดิน-วิ่ง วิสาขะบูชา 54 รับเหรียญหลวงพ่อองค์ดำ

วันที่ 11 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 
บ่ายวานนี้ ( 10 พ.ค.54) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการประชุม เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง วิสาขะบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี2554 โดยมีนายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และ ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
ทั้งนี้นายกฤษฎิ์ ปาฐวงศ์ ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มูลนิธิสานพันธ์ชมรม เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับเครือข่ายชมรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมใจกำหนดจัดงานเดิน-วิ่ง วิสาขะบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี2554 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 7 รอบ 84 พรรษา และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรักการออกกำลังกาย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกำหนดการจัดกิจกรรม ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้
เวลา 14.30 น. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ วัดกลาง
เวลา 15.00 – 17.00 น.พิธีการทางศาสนา เพื่อถวายตนเป็นพุทธมามะกะ และเวียนเทียน
เวลา 17.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยแถวขบวนเดิน – วิ่ง ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร
 
โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่หน้าประตูวัดกลาง แล้วเดิน – วิ่ง ผ่านอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ผ่านโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แยกโปงลาง ถึงแยกป่าไม้เลี้ยวขวา ถึงแยกวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เลี้ยวขวาผ่านสำนักงานอัยการ ผ่านสำนักงานเหล่ากาชาด ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เลี้ยวขวาตรงมาอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เข้าสู่เส้นชัยด้านหน้าวัดกลาง ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง วิสาขะบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี2554 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ จะได้จัดเตรียมเหรียญที่ระลึก หลวงพ่อองค์ดำ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย
 
............................................ วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com