FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ซ้อมแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 12 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 
          วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ โดยมีนายธนูศิลป์ ไชยศิริ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธาน
          ผลการประชุมสรุปประเด็นได้ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่บ้านธนบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย โดยขั้นตอนการฝึกซ้อมก็ได้ทำเหมือนการเกิดสถานการณ์จริงทุกอย่างตั้งแต่การสาธิต การเฝ้าระวัง สอบสวน คัดกรอง ประชาชนที่ป่วยและติดเชื้อ การเตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ การควบคุมการระบาด การควบคุมคนในชุมชนและการสาธิตการตั้งด่านกักและตรวจสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและด่านกักกันสัตว์กาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมตั้งแต่การตรวจสอบการขนย้ายสัตว์ ตรวจสุขภาพสัตว์ การพ่นยาป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของประชาชนที่ผ่านเข้าออกด่าน
          นายธนูศิลป์ ไชยศิริ นายอำเภอกมลาไสย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการซ้อมแผนในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการ เตรียมความพร้อม ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ให้มีระบบและมีเอกภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนในพื้นที่


................................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com