FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กขป. 7 จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเวทีเสริมพลังเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 30 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 7 (กขป.7) จับมือกับหลายหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีเสริมพลังเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างภาคีและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
 
วันนี้ 30 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีเสริมพลังเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนรับทราบสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของ กปข.7 และภาคีเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกันต่อไป
 
นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 กล่าวว่า การจัดประชุมเวทีเสริมสร้างพลังเครือข่ายฯ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 7 (กขป.7) การบรรยายพิเศษสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุของภาคีเครือข่ายจังหวัดกาฬสินธุ์ และการแบ่งกลุ่มระดมสมองหัวข้อเหลียวหน้าแลหลังการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 80 คน ประกอบด้วยคณะทำงาน กขป.7 จังหวัดกาฬสินธุ์ แพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูและผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้แทน อสม. จาก 18 อำเภอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมข้าราชการบำนาญ และผู้แทนสมัชชาจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 …………………. ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
จ.กาฬสินธุ์จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการใช้ผ้าไหมแพรวา ประจำปี 2554
ตรวจรางวัลสลากกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2557
หลุมพอเพียง เครื่องมือทรงพลังสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียงของจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายแบบแฟชั่น ผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสะพานเทพสุดา จ.กาฬสินธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแล้ง แนะเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยและมันสำปะหลังแทนข้าว
จ.กาฬสินธุ์ เชิญชวนจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ในงานหัตถศิลป์ถิ่นแพรวากาฬสินธุ์
ผลการประกวดออกกำลังกายประกอบลีลา ฮูลาฮูปในงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี 2555
พลังประชารัฐร่วมใจ ซ่อมบ้านผู้สูงอายุให้มั่งคง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งฟื้นฟูพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ก่อนที่จะเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของชาวนาไทย
จ.กาฬสินธุ์ เดินหน้าแก้ฝุ่นพิษ PM 2.5 หยุดเผาพื้นที่เกษตร สร้างชุมชนปลอดการเผาต้นแบบ
ปฏิบัติการยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด จ.กาฬสินธุ์ ระยะที่ 3
ผู้ว่าฯ พาเติมบุญ ในวันธรรมสวนะ ที่วัดสว่างหัวนาคำ จ.กาฬสินธุ์
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งการ์ดเข้มแข็ง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ชาวกาฬสินธุ์ สักการะพระธาตุยาคู ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19เคร่งครัด

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com