FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 12 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 350 คน)
 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.และรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด
          เมื่อเวลา 13.30 น. วานนี้ (11 พฤษภาคม 2554) ที่ห้องประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายทั้งด้านสถานที่ การดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนประชาชนที่จะมาเฝ้ารับเสด็จ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 52 แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกอาสาสมัคร พอ.สว. จำนวน 2,216 ราย สำหรับการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานมูลนิธิ พอ.สว. ในครั้งนี้จะนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาโรคให้กับราษฎรในจังหวัดกาฬสินธุ์, พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน, เครื่องนุ่งห่มแก่ราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมนี้พระองค์ท่านจะร่วมร้องเพลงกับอาสาสมัคร พอ.สว. จำนวน 2 เพลง คือ เพลงมาร์ชกาฬสินธุ์ และรักกันไว้เถิด ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำซีดีแจกจ่ายให้กับสถานีวิทยุหลัก/วิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับฟัง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนราษฎรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมรับเสด็จฯ และร่วมถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งขณะนี้ยอดผู้ถวายเงินตั้งแต่ 10,000.-บาทขึ้นไป จะได้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกด้วยตนเอง ประมาณ 30 กว่าราย และ 1,000 – 9,999 บาท ประมาณ 30 ราย หากพี่น้องประชาชนที่ต้องการบริจาคแจ้งความประสงค์ได้ที่ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-6071 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณศุมัญญา บุตตะหงษ์ เบอร์ติดต่อ 081-2622312 คุณสมบัติ สิทธิชุม เบอร์ติดต่อ 081-3205330 และ คุณศุภกาญจน์ หระสิทธิ์ เบอร์ติดต่อ 083-3419900
 
....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com