FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “กาฬสินธุ์เกมส์”

วันที่ 1 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 211 คน)
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์”โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงาน
 
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในครั้งนี้ ก็เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "กาฬสินธุ์เกมส์”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 ชนิดกีฬา จัดการแข่งขันในจังหวัดกาฬสินธุ์ 31 ชนิดกีฬา และอีก 4 ชนิดกีฬาได้ขอความร่วมมือจังหวัดมีจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นในภาคร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องจากไม่มีสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 8,600 คน
 
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและได้มีความเตรียมพร้อมทุกๆด้านทั้งด้านการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย ที่พักอาศัยและปัจจัยอื่นๆ ส่วนการแข่งขันกีฬาก็ขอให้เคารพ กฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในส่วนของพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ก็ขอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ไม่ฉกฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบ ทั้งด้านราคาสินค้า ราคาอาหารการกิน การคมนาคมขนส่ง จึงขอให้ทุกคนจงมีความสุขตลอดในช่วงที่พำนักที่กาฬสินธุ์
 
 
------------- ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com