FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย

วันที่ 6 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การประกวดคำขวัญ และร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดคำขวัญ โดยในคำขวัญจะต้องมีชื่อจังหวัดกาฬสินธุ และมีภาษาอังกฤษคู่กัน ตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ , กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การกล่าวปฏิญาณการต่อต้านการทุจริต, ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า การป้องกันการทุจริต ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ประชาชน ภาคเอกชนร่วมมือกัน ทำงานต้องเน้นประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และหากพบว่ามีการแอบอ้างชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการขอเงินทอน ส่วนแบ่ง ผลประโยชน์ ขอยืนยันว่านโยบายการทำงานไม่มีอย่างนั่นเด็ดขาด หากมีผู้ไปแอบอ้างสามารถแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทันที
 
 
.................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com