FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จำนวน 386 คน จาก 21 สาขาวิชา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมแพรวา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ก่อนจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริง พร้อมกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 8 แห่ง ทั่วประเทศ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต - นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแด่ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ฯ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในครั้งนี้ด้วย

ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คือการซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และการซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่จริงในการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 386 คน จาก 21 สาขาวิชา สำหรับการจัดซ้อมที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและมีงานทำ สามารถเดินทางมาซ้อมได้สะดวก และได้กลับมาเยี่ยมสถานศึกษาเดิมของตน ได้พบคณาจารย์และรุ่นน้องที่รอให้กำลังใจพี่ๆ บัณฑิต นอกจากนั้นยังได้มีการเตรียมสถานที่ในการถ่ายภาพให้กับบัณฑิตทั้งในส่วนกลาง ส่วนของคณะ และสาขาวิชา มีการจัดซุ้มดอกไม้จากรุ่นน้อง และงานราตรีบัณฑิตเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่านอีกด้วย


…………ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว   ชนะชัย ภูแสงศรี /ภาพ
 
 
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com