FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอคำม่วง

วันที่ 2 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
ขนส่งกาฬสินธุ์กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอคำม่วง
 
นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดหน่วยออกร่วมให้บริการประชาชน ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านดินจี่ หมู่ที่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง โดยจะเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ จุดบริการ จึงขอเชิญชวนเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพและรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความประสงค์จะต่อทะเบียนหรือชำระภาษีรถประจำปี สามารถยื่นชำระได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยนำหลักฐานมาดำเนินการดังนี้ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานประกันภัยตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ และ ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการแนะนำการดำเนินการทางทะเบียนรถ การขับขี่รถอย่างปลอดภัยอีกด้วย
 
 ............................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com