FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พ่อเมืองกาฬสินธุ์น้อมนำอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ประดิษฐานภายในพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์

วันที่ 17 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 269 คน)
 
พ่อเมืองกาฬสินธุ์น้อมนำอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ประดิษฐานภายในพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์
          เช้าวันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2554) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภอคำม่วง นำพุทธศาสนิกชนอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ประดิษฐานภายในพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีล( อ่านว่า ทิ-ตะ-สี-ละ) มหาเถรานุสรณ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและการสักการะของชาวอำเภอคำม่วง รวมถึงเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงตามหาบัวอีกวาระหนึ่ง
          นายเลิศบุศย์ กองทอง อำเภอคำม่วง กล่าวว่า พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดรังสีปาลิวัน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อสร้างด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นเจติยานุสรณ์แด่หลวงปู่พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดรังสีปาลิวัน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่รวมอัฐิธาตุของพระบุรพาจารย์กรรมฐาน อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต , หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล , หลวงปู่ฝั้น อาจาโร , หลวงปู่แหวน สุจิณโณ , และอัฐิธาตุของหลวงปู่พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดรังสีปาลิวัน และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวอำเภอคำม่วงจึงได้ร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาด้วยการ อัญเชิญ อัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน มาประดิษฐานภายในพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีล มหาเถรานุสรณ์ วัดรังสีปาลิวัน
          นายเลิศบุศย์ กองทองอำเภอคำม่วง ได้กล่าวอีกว่าครั้นที่หลวงตามหาบัวยังไม่ละสังขาร ท่านได้เมตตาอุปถัมภ์การก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์แห่งนี้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคำม่วง จำนวน 8 ล้านบาทซึ่งแล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อกลางปีพ.ศ.2550 ชาวอำเภอคำม่วงต่างสำนึกในคุณงามความดี เมตตาบารมีของหลวงตาที่มีต่อชาวอำเภอคำม่วง จึงเป็นความประสงค์ของทุกภาคส่วนที่จะ อัญเชิญอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ประดิษฐานภายในพระบรมธาตุเจดีย์ฯดังกล่าว
 
………………………….. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com