FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.กาฬสินธุ์พร้อมจัดการเลือกตั้ง สส.

วันที่ 18 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 170 คน)
 
          คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554
          เมื่อบ่ายวันนี้ 18 พฤษภาคม 2554 ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร กุลโชติ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมการในการเลือกตั้งตามกระบวนการต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว โดยเน้นให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน โดยกำหนดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. โดยผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนล่วงหน้าในเขตจังหวัดจะต้องลงทะเบียนกับสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งในเขตของตน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2554 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 จึงจะมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
          ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ส.ส. ได้ 6 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 1,589 หน่วย มีประชากรทั้งสิ้น 982,578 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 740,551 คน
 
............................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com