FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนพระองค์กำหนดมอบสิ่งของพระราชทานโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”ที่กาฬสินธุ์

วันที่ 18 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน” ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านขมิ้นพิทยาสรรพ์ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 ............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com