FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 20 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
 
          วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่บ้านธนบุรี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยมี นายธนูศิลป์ ไชยศิริ นายอำเภอกมลาไสยเป็นประธาน
          โดยเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่การจำลองตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การขนย้ายสัตว์เข้าออกภายในหมู่บ้าน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด การจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนรายงานบนโต๊ะประชุม โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งถึงแนวทางการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการจำลองเหตุการณ์จุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีขั้นตอนตั้งแต่การรับผู้ป่วย การคัดกรองผู้ป่วย การช่วยเหลือผู้ป่วยหนักส่งเข้าโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักเรียนจำนวนมาก
          นายธนูศิลป์ ไชยศิริ ประธานในการซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ได้กล่าวว่า ในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจกักกัน การขนย้ายสัตว์เข้าออก การอำนวยความสะดวกทางจราจรและขนส่ง ขั้นตอนการซ้อมบนโต๊ะทุกหน่วยงานก็ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ส่วนขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วยและการส่งโรงพยาบาลสมกับเหตุการณ์จริง ซึ่งหากเกิดการระบาดจริงจังหวัดกาฬสินธุ์สามารถรับมือได้
 
.................................... สุรพล คุณภักดี ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com