FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เจ้าภาพเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554

วันที่ 23 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 169 คน)
 
          เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยมีตัวแทนนักเรียนสังกัด อปท. 20 จังหวัด จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (23 พฤษภาคม 2554) ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายวิรัตน์ ทำนุราศี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม ส่งเสริมการมีภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมได้ และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ
          นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานการจัดงานโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนท้องถิ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณภาพ ศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงจัดให้มีโครงการค่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย สำหรับในปี 2554 ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ซึ่งการเข้าค่ายครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้ในระบบฐานการเรียนรู้ในด้านของวิชาการนันทนาการและการบูรณาการในหลายรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้ ได้แก่ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต จากรายการธรรมะเดลิเวอรี่, นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ, ปราชญ์ชาวบ้าน , ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จากสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์, ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และพิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน
 
................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
20%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
20%
  ให้ 4 คะแนน
 
20%
  ให้ 5 คะแนน
 
40%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com