FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์จัด ยอวาทีสามัคคีประเทศไทย

วันที่ 24 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 174 คน)
 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัด ยอวาทีสามัคคีประเทศไทย หวัง สร้างกระแส คิดแตกต่างแต่ไม่แตกแยก
 
นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ตามยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมยอวาทีสามัคคีประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของความสามัคคี ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ก็ไม่ควรแตกแยกกัน เพราะการแตกแยกของคนในชาติเป็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสียทั้งปวง
 
กิจกรรมยอวาทีสามัคคีประเทศไทย โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กลุ่มผู้เข้ารับฟังประกอบด้วย นักเรียน เยาวชน สื่อมวลชน ประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 250 คน สำหรับวิทยากรในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หลากหลายสาขา อาทิ ผู้แทนจากสื่อมวลชน ผู้แทนจากภาคธุรกิจ และ นักการเมืองท้องถิ่น โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม ยอวาทีสามัคคีปะเทศไทย ดังกล่าว มีการถ่ายทอดสดทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ความถี่ FM 93.00 MHz ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
 
 
 ................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com