FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
คัดคนเก่งกาฬสินธุ์ตอบปัญหาประชาธิปไตย

วันที่ 24 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 337 คน)
 
กาฬสินธุ์ คัดตัวแทนเยาวชน ตอบปัญหา ประชาธิปไตย เข้าแข่งขันระดับเขต พร้อมกระตุ้นประชาชนทำหน้าที่พลเมืองไทยใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 3 ก.ค.นี้
 
นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีน ตาม โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมแสดงออกในกิจกรรมทางการเมือง และกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหา ประชาธิปไตยวัยทีน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา จำนวน 10 ทีม ๆละ 2 คน จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ , โรงเรียนอนุกูลนารี , โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ,โรงเรียนยางตลาดวิทยาการ , โรงเรียนลำปาววิทยาคาร, โรงเรียนกมลาไสย , วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ , วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ , วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ทีมที่ชนะการแข่งขันฯ จะเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปแข่งขันระดับเขต ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ขอนแก่น ต้นเดือนมิถุนายน นี้
 
สำหรับคำถามในการตอบปัญหาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคำถามจะเน้นเรื่อง สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นี้
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญ นักเรียน เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมชมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว หรือ ติดตามรับฟังการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยวัยทีนในครั้งนี้ได้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ความถี่ FM 93.00 MHz ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
 
 
................................วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com