FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปสถานการณ์และผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 26 ก.ย. 2561 )
 
นายวิชาญ แท่นหิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปรายงานผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยปี 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 ว่า

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมาได้เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเหตุให้บ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 17 อำเภอ 103 ตำบล 674 หมู่บ้าน ถนนได้รับความเสียหาย 141 สาย สะพาน 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 50,229.75 ไร่ เป็นนาข้าว 49,406.75 ไร่ ไร่อ้อย 860 ไร่ สวนยางพารา 10 ไร่ และบ่อปลา 3 ไร่ ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,620 ครัวเรือน 42,046 คน

ประกอบด้วย อำเภอนามน, ดอนจาน, ท่าคันโท, เขาวง, นาคู, ห้วยผึ้ง, สหัสขันธ์, ฆ้องชัย, หนองกุงศรี, สมเด็จ, กุฉินารายณ์, ยางตลาด, กมลาไสย, คำม่วง, ห้วยเม็ก, ร่องคำ และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิบัติกรณีฉุกเฉิน รวม 17 อำเภอ 103 ตำบล 674 หมู่บ้าน และได้ให้การช่วยเหลือไปแล้ว 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาคู เกษตรกร 17 ราย พื้นที่เสียหาย 125.5 ไร่ เป็นเงิน 139,681.50 บาท อำเภอเขาวง เกษตรกร จำนวน 14 ราย พื้นที่เสียหาย 119.75 ไร่ เป็นเงิน 133,281.75 บาท


..................................สุรพล คุณภักดี /ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com