FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งรัดแก้ปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่ประชาชน

วันที่ 26 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 221 คน)
 
ผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 รับเรื่องร้องทุกข์ 99 เรื่อง ปัญหาหนี้สิน หนี้นอกระบบ และการกล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐมากที่สุดตามลำดับ

นายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า ในเดือนกันยายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประชาชนมายื่นร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ จำนวน 99 เรื่อง แยกเป็นประเภท หนี้สิน 44 เรื่อง หนี้นอกระบบ 14 เรื่อง กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 12 ราย ที่ดิน ที่ทำกิน 5 เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 55 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนิน 44 เรื่อง ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 269 ราย บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน 343 ราย

และจากการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้าเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาเป็นประธานมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีประชาชนมายื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ จำนวน 23 เรื่อง โดยแยกประเภท ประกอบด้วย ขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน, หนี้สินนอกระบบ (สัญญาไม่เป็นธรรม) จำนวน 15 เรื่อง ขอความช่วยเหลือที่ดิน ทางสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง ขอรับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 เรื่อง และขอความช่วยเหลือ เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด จะได้ดำเนินการและหาวิธีการช่วยเหลือต่อไป


..................................สุรพล คุณภักดี /ข่าว
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com