FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์หากพบเบาะแสการชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ให้แจ้งทันที

วันที่ 30 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ หากพบเบาะแสการชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ โดยหลอกให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้เดินทางไปทำงานตามที่ตกลง รีบแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ทันที

นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีการใช้สื่อโซเซียลออนไลน์เป็นไปอย่างแพร่หลาย สามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซึ่งพบว่าผู้มีพฤติการณ์เป็นสาย/นายหน้าจัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศ ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ หลอกหลวงคนหางานในลักษณะดังกล่าวมากขึ้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ Facebook ทวิตเตอร์ พร้อมแสดงภาพชวนเชื่อ หรือแอบแฝงในรูปแบบการสอนภาษา การให้สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ การจัดนำเที่ยวแล้วลักลอบทำงาน เมื่อผู้เสียหายจ่ายเงินหรือทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าบริหารและค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้เดินทางไปทำงานตามตกลงก็ปิด Facebook หลบหนี ทำให้ติดตามผู้หลอกหลวงไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนหางานในวงกว้าง และยากในการติดตามเพื่อดำเนินคดี

จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการหลอกหลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และยังเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ว่าด้วยการโฆษณาจัดหางาน อันเป็นการกระทำผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวปรากฏทางสื่อออนไลน์โปรดอย่าหลงเชื่อ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-813228-9, 097-3026626

.
.............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com