FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์หากพบเบาะแสการชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ให้แจ้งทันที

วันที่ 30 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ หากพบเบาะแสการชักชวนไปทำงานต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ โดยหลอกให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้เดินทางไปทำงานตามที่ตกลง รีบแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ทันที

นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีการใช้สื่อโซเซียลออนไลน์เป็นไปอย่างแพร่หลาย สามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซึ่งพบว่าผู้มีพฤติการณ์เป็นสาย/นายหน้าจัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศ ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ หลอกหลวงคนหางานในลักษณะดังกล่าวมากขึ้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ Facebook ทวิตเตอร์ พร้อมแสดงภาพชวนเชื่อ หรือแอบแฝงในรูปแบบการสอนภาษา การให้สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ การจัดนำเที่ยวแล้วลักลอบทำงาน เมื่อผู้เสียหายจ่ายเงินหรือทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าบริหารและค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้เดินทางไปทำงานตามตกลงก็ปิด Facebook หลบหนี ทำให้ติดตามผู้หลอกหลวงไม่ได้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนหางานในวงกว้าง และยากในการติดตามเพื่อดำเนินคดี

จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า การกระทำในลักษณะดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการหลอกหลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และยังเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ว่าด้วยการโฆษณาจัดหางาน อันเป็นการกระทำผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวปรากฏทางสื่อออนไลน์โปรดอย่าหลงเชื่อ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-813228-9, 097-3026626

.
.............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com