FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำเล่นดนตรีสมทบโครงการอุ่นกายไม่หนาวใจปี 10

วันที่ 14 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
เครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ จัดกิจกรรมเล่นดนตรี สมทบโครงการ "อุ่นกายไม่หนาวใจปี 10” เพื่อจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน กีฬา ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนโป่งนกเปล้า ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
 
ที่บริเวณถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ จัดกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวก เพื่อรับบริจาคจากประชาชนชาวกาฬสินธุ์ สมทบโครงการ "อุ่นกายไม่หนาวใจ ปี 10” ซึ่งเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ จัดขึ้นเพื่อคลายหนาวให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนโป่งนกเปล้า ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจำนวน 41 คน ครู 2 ท่าน โดยกำหนดจะเดินทางไปมอบในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีผู้ใจบุญร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นเงิน 3,651.50 บาท และเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ จะจัดกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน ในงานวันลอยกระทงประจำปี 2561
 
นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า โครงการอุ่นกายไม่หนาวใจ ซึ่งเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อแบ่งปันน้ำใจไปสู่น้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ประสบภัยหนาว ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน โดยปีนี้ โครงการอุ่นกายไม่หนาวใจ ปี 10 ทางสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ เห็นร่วมกันว่าจะนำเอาความอบอุ่น ห่วงใย คลายหนาว ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนโป่งนกเปล้า ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบโครงการ "อุ่นกายไม่หนาวใจ ปี 10” ชุดวอร์มกันหนาว ในราคาชุดละ 500 บาท และร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ได้ที่ บัญชีโครงการอุ่นกายไม่หนาวใจ ชื่อบัญชี นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง และนายวันชัย จันทร์สว่าง หมายเลขบัญชี 760-0-16980-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า
 
 
 ..............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com