FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำเล่นดนตรีสมทบโครงการอุ่นกายไม่หนาวใจปี 10

วันที่ 14 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
เครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ จัดกิจกรรมเล่นดนตรี สมทบโครงการ "อุ่นกายไม่หนาวใจปี 10” เพื่อจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน กีฬา ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนโป่งนกเปล้า ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
 
ที่บริเวณถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ จัดกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวก เพื่อรับบริจาคจากประชาชนชาวกาฬสินธุ์ สมทบโครงการ "อุ่นกายไม่หนาวใจ ปี 10” ซึ่งเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ จัดขึ้นเพื่อคลายหนาวให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนโป่งนกเปล้า ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจำนวน 41 คน ครู 2 ท่าน โดยกำหนดจะเดินทางไปมอบในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีผู้ใจบุญร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นเงิน 3,651.50 บาท และเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ จะจัดกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน ในงานวันลอยกระทงประจำปี 2561
 
นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า โครงการอุ่นกายไม่หนาวใจ ซึ่งเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อแบ่งปันน้ำใจไปสู่น้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ประสบภัยหนาว ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน โดยปีนี้ โครงการอุ่นกายไม่หนาวใจ ปี 10 ทางสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาเมืองน้ำดำ เห็นร่วมกันว่าจะนำเอาความอบอุ่น ห่วงใย คลายหนาว ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนโป่งนกเปล้า ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบโครงการ "อุ่นกายไม่หนาวใจ ปี 10” ชุดวอร์มกันหนาว ในราคาชุดละ 500 บาท และร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ได้ที่ บัญชีโครงการอุ่นกายไม่หนาวใจ ชื่อบัญชี นางสาวดารุณี สุดาอิ้ง และนายวันชัย จันทร์สว่าง หมายเลขบัญชี 760-0-16980-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า
 
 
 ..............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com