FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดแสดงผลงานศิลปกรรม

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดห้องจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจงานศิลปะ เข้าชมผลงานจากการประกวดวาดภาพระบายสี "พระธาตุยาคูคู่เมืองกาฬสินธุ์” และ "วิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทย”
 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดห้องจัดแสดงผลงานศิลปกรรม จากการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "พระธาตุยาคูคู่เมืองกาฬสินธุ์” และ "วิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทย” จำนวน 66 ผลงาน และรูปภาพที่ระลึกในเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จังหวัดเชียงราย ที่สื่อและบ่งบอกถึงความเป็นกาฬสินธุ์
 
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ห้องแสดงผลงานศิลปกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงผลงานด้านศิลปะของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผลงานศิลปะทั้ง 66 ภาพที่นำมาแสดงครั้งนี้เป็นภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแต่ละประเภท และผลงานที่เข้าร่วมการประกวดมีนักเรียน นักศึกษา ศิลปินอิสระ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ และต่างจังหวัด ส่งผลงานเข้าร่วม จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้ามาชมผลงานศิลปกรรม ได้ที่ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา ราชการ
 
 
...........................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com