FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันเผยแพร่คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 158 คน)
 
การแข่งขันผลิตและเผยแพร่คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
 
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ระหว่างที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า ) โดยเป็นงานที่จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะวงดนตรีโปงลาง รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียวในโลก ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานคลิปวีดิโอ กิจกรรมเด่น ในระหว่างการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ "ประทับใจ ไทกาฬสินธุ์” โดยผู้ที่สนใจเข้าแข่งขัน ต้องทำคลิปวิดีโอกิจกรรมที่จัดขึ้น ระหว่างการจัดงาน 10วัน 10 คืน แล้วนำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลของตัวเอง
 
กติกาการประกวด
1.คลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
2.ผู้ส่งคลิปวีดิโอ สามารถส่งคลิปผลงานได้ 1 ผลงาน และ จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัล
3.ในคลิปวีดิโอ จะต้องสื่อให้รู้ว่าเป็นกิจรรมในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
4.ในคลิปวีดิโอ จะต้องปรากฏว่าถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียลของตัวเอง เช่น Face book ,You tube ฯ
โดยผู้เข้าแข่งขันต้อง ส่งบันทึกหน้าจอ แสดงจำนวนยอดผู้เข้าชมคลิปวีดิโอ ระบุชื่อ ที่อยู่ พร้อมส่งลิงค์ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ส่งมาที่ กล่องข้อความ เพจ PR.kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (https://www.facebook.com/prkalasin2014)
เมื่อผลงานของท่านผ่านการคัดกรองความถูกต้องแล้ว และได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการจะตัดสิน จะแจ้งติดต่อกลับไปยังอีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ ของเข้าแข่งขัน
สามารถทราบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง เพจ PR.kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (https://www.facebook.com/prkalasin2014) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
 
เงื่อนไขการแข่งขัน
1.คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแข่งขัน ที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น
2.คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
3.คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
4.ผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา อย่างชัดเจน
5.รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
6.การเพิ่มยอดวิววิดีโอคลิปในสื่อโซเชียล ผู้สมัครจะต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส่ ไม่ใช้โปรแกรมหรือสคริปต์ปั่นยอดวิว จำนวนผู้ชมจะต้องเกิดจากบุคคลจริงๆ รับชมคลิปนั้น
7.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 พิจารณาจากจำนวนยอดผู้เข้าชมสื่อโซเชียลของผู้แข่งขัน
 
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
 
 
………………………….

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com