FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันเผยแพร่คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 158 คน)
 
การแข่งขันผลิตและเผยแพร่คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
 
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ระหว่างที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า ) โดยเป็นงานที่จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะวงดนตรีโปงลาง รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียวในโลก ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานคลิปวีดิโอ กิจกรรมเด่น ในระหว่างการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ "ประทับใจ ไทกาฬสินธุ์” โดยผู้ที่สนใจเข้าแข่งขัน ต้องทำคลิปวิดีโอกิจกรรมที่จัดขึ้น ระหว่างการจัดงาน 10วัน 10 คืน แล้วนำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลของตัวเอง
 
กติกาการประกวด
1.คลิปวีดีโอจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
2.ผู้ส่งคลิปวีดิโอ สามารถส่งคลิปผลงานได้ 1 ผลงาน และ จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัล
3.ในคลิปวีดิโอ จะต้องสื่อให้รู้ว่าเป็นกิจรรมในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
4.ในคลิปวีดิโอ จะต้องปรากฏว่าถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียลของตัวเอง เช่น Face book ,You tube ฯ
โดยผู้เข้าแข่งขันต้อง ส่งบันทึกหน้าจอ แสดงจำนวนยอดผู้เข้าชมคลิปวีดิโอ ระบุชื่อ ที่อยู่ พร้อมส่งลิงค์ ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ส่งมาที่ กล่องข้อความ เพจ PR.kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (https://www.facebook.com/prkalasin2014)
เมื่อผลงานของท่านผ่านการคัดกรองความถูกต้องแล้ว และได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการจะตัดสิน จะแจ้งติดต่อกลับไปยังอีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ ของเข้าแข่งขัน
สามารถทราบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทาง เพจ PR.kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (https://www.facebook.com/prkalasin2014) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
 
เงื่อนไขการแข่งขัน
1.คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแข่งขัน ที่ไม่เป็นไปตามกติกาข้างต้น
2.คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
3.คลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งหมด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
4.ผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา อย่างชัดเจน
5.รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
6.การเพิ่มยอดวิววิดีโอคลิปในสื่อโซเชียล ผู้สมัครจะต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างโปร่งใส่ ไม่ใช้โปรแกรมหรือสคริปต์ปั่นยอดวิว จำนวนผู้ชมจะต้องเกิดจากบุคคลจริงๆ รับชมคลิปนั้น
7.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1, 2 และ 3 พิจารณาจากจำนวนยอดผู้เข้าชมสื่อโซเชียลของผู้แข่งขัน
 
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
 
 
………………………….

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com