FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ชาวอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญคูณลานสืบสานประเพณีอีสาน

วันที่ 8 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
ชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญคูณลาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระแม่โพสพและ รักษาประเพณีความเชื่อที่เป็นมงคล ประกอบกับส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่ โดยขอรับบริจาคข้าวเปลือกจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน เพื่อมาร่วมทำบุญตามประเพณีบุญคูณลาน
 
วันนี้ (08 กพ.) นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2562 ซึ่งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจากทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในพื้นที่อำเภอยางตลาด ได้ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าว่าที่การอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางรำแต่ละตำบลกว่า 500 คน รำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระแม่โพสพ หรือบุญของข้าวที่มีต่อมนุษย์ และเพื่อเป็นความสิริมงคลของเกษตรกร นอกจากการทำพิธีกรรมตามความเชื่อแล้ว ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้นที่ได้นำสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตร พืชผักในพื้นที่ ตลอดจนสินค้าวิสาหกิจชุมชนมาประกวดแข่งขันและจำหน่าย มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ ได้แก่ การประกวดซุ้มท้องถิ่นตำบล การประกวดผลผลิตทางการเกษตร กล้วยน้ำว้า ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน การประกวดสุดยอดร้านอาหาร ส้มตำลีลา ซึ่งกำหนดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
…………………สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com