FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
เทสโก้ โลตัส มอบอาคารเรียน

วันที่ 8 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
          วันนี้ (8 ก.พ.2562) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมในพิธีส่งมอบอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
          โรงเรียนที่เทสโก้โลตัส มอบอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์ อำนวย หรือโรงเรียนนามน ราษฎร์นุเคราะห์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้งสองโรงเรียนนี้ สำนักงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นผู้ประสานงานกับทางเทสโก้โลตัส ในการประสานความร่วมมือปรับปรุงอาคารเรียนตลอดจนจัดหาคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้ทางโรงเรียน พิธีมอบอาคารเรียน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาครั้งนี้นอกจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว ยังมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมเทสโก้โลตัส ร่วมในพิธีส่งมอบด้วย
          โครงการนี้เป็นโครงการเสริสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยทางสำนักงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้ร่วมกับหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ รวมทั้ง เทสโก้โลตัส ที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
          สำหรับโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์ อำนวย ได้รับการปรับปรุงอาคารเรียนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ทุนการศึกษาและได้รับคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 30 เครื่อง.
 
..... สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com