FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
อ.ยางตลาด จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่

วันที่ 11 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
อบต.นาดี ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงท้องถิ่นท้องที่สามัคคี ในงานประเพณีบุญคูนลานและมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด ประจำปี 2562
 
ที่บริเวณเวทีกลาง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุจินต์ งามฉวีพันธุ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอยางตลาด เป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่น ท้องที่สามัคคี ในงานประเพณีบุญคูนลานและมหกรรมของดีอำเภอยางตลาด ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอยางตลาด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการใช้เพลงลูกทุ่งไทย เป็นสื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด 15 ทีม
 
สำหรับการแข่งขันการประกวดร้องเพลงครั้งนี้เน้นอนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง ทีมละ 2 เพลง คือ เพลงช้า และเพลงเร็ว หางเครื่องประกอบ จำนวน 6 คน เกณฑ์การให้คะแนน น้ำเสียง, อักขระความชัดเจน, ลีลา /การแต่งกายนักร้อง, เทคนิคการร้อง และหางเครื่อง/ลีลา/การแต่งกาย โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 ท่าน ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมชนะเลิศ ได้แก่ อบต.นาดี คว้าถ้วยเกียรติยศจากนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด พร้อมเงินรางวัล 7,000.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลเขาพระนอน ถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด จำนวน 5,000.-บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลอิตื้อ ถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด จำนวน 4,000.-บาท
 
 
..............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com