FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งเลื่อน...การส่งคลิปประชาสัมพันธ์งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี2562

วันที่ 12 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)
 
ขอแจ้งเลื่อน...การส่งคลิปประชาสัมพันธ์งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี2562
 
เดิมกำหนดให้ผู้ส่งเข้าประกวดภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และประกาศผลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
 
แต่เนื่องจากประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางไปราชการสำคัญ คณะกรรมการจัดการประกวด จึงมีมติเลื่อนกำหนดส่งคลิปถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562 และกำหนดประกาศผลในวันที่ 19 มีนาคม 2562
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
................................
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com