FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมรับประชาชน 20,000 คน ชมม่านน้ำที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุด 26 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 5 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
 
          ภายหลังการตรวจพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมรับการแสดง MUTI Vision (มัลติวิชั่น) บนม่านน้ำ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
          โดยโครงการ "เทิดทูนสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในครั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติเป็น 1 ใน 28 จังหวัดทั่วประเทศให้จัดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดง Muti Vision (มัลติวิชั่น) บนม่านน้ำและดนตรี นำเสนอพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การลงนามถวายพระพรทาง Internet และผู้ที่มาร่วมชมงานทุกท่านจะได้รับ VCD และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย นอกจากนี้ยังมีศิลปินชื่อดังมาร่วมแสดงบนเวที ได้แก่ พลพล พลกองเส็ง, คาราบาว และปาน ธนพร มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ,ธงฟ้า ราคาประหยัด, หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน และการบริการตรวจสุขภาพ
          ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมเก้าอี้ไว้รองรับประชาชนกว่า 20,000 ตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดงาน เช่น ที่จอดรถ, ห้องน้ำ, ระบบความปลอดภัย และการจราจร จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมชมความยิ่งใหญ่ของการแสดง MUTI Vision (มัลติวิชั่น) บนม่านน้ำ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยไม่เสียค่าชมแต่อย่างใด
 
............................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com