FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม อ.เขาวง 23-25 พ.ย.นี้

วันที่ 21 พ.ย. 2562 )
 
สภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง
 
นายนวรัตน์ บุญเรือง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวง เปิดเผยว่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่สวยงาม ภูเขาล้อมรอบ วัฒนธรรมผู้ไทอันเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ครั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง ถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระองค์ท่านได้มาพัฒนาพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารให้เป็นพื้นที่ ที่มีการพัฒนาจนตราบเท่าถึงทุกวันนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม การพัฒนาด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผู้ไทเขาวง) สภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการอุทยานการเรียนรู้ฯ ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ซับเพิ้งเมิงภูอ้อม” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เทศบาลตำบลกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
สำหรับภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมปั่นตามรอยพ่อหลวง ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 39 รูป, ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างเพื่อการกุศล , กิจกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม , การเสวนา "เหลียวหน้า แลหลัง วัฒนธรรมผู้ไท” และเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน "เที่ยว ชม ชิม ช็อป ตลาด 4 ภาค”
 
 
 
………………… ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com