FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จิตอาสาฯ สสจ.กาฬสินธุ์ สร้างการรับรู้ไวรัสโคโรนา

วันที่ 7 ก.พ. 2563 )
 
จิตอาสาฯ สสจ.กาฬสินธุ์รณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาทำความสะอาด 7 จุดเสี่ยง ในห้องน้ำ สถานีบริการน้ำมัน และ บขส.
 
นายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาด แจกหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณที่พักผู้โดยสาร รวมทั้งเก้าอี้ผู้โดยสารบนรถประจำทาง เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้ประชาชนได้ใส่ใจต่อสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน
 
ส่วนที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน แยกโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้าน เวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้กับพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ ที่เป็น 7 จุดเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค ได้แก่ หัวฉีดชำระ ฝารองโถนั่ง พื้นห้องน้ำ ที่กดน้ำชักโครก ที่กดโถปัสสาวะ และก๊อกน้ำอ่างล้างมือ
 
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกฝ่าย ร่วมกันเฝ้าระวังการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในบางประเทศ ทั้งนี้ ในพื้นที่กาฬสินธุ์ ยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างการตระหนักรู้และให้ประชาชน ตื่นตัวในการเฝ้าระวัง และป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยไปในพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก
 
 
 ................... ชนกพร โพธิสาร/ข่าว ธงชัย ภูงามเงิน/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com