FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
พุทธศาสนิกชนกาฬสินธุ์และใกล้เคียงเวียนเทียนที่พระธาตุยาคูเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 9 ก.พ. 2563 )
 
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมเวียนเทียน จุดประทีป รอบพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย และมีการรำบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
 
(08 ก.พ. 63) ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง” มีพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างจังหวัด จำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมความงามของทะเลธุง และร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุยาคู เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเนื่องในวันมาฆบูชา โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน ประชาชน จุดมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
 
และเวียนเทียน นอกจากนี้ได้มีการรำบูชาพระธาตุยาคู จากชาวบ้านอำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และนักท่องเที่ยว มีการแสดงถวายเป็นพุทธบูชา ชุดนางนกกระยางขาว ถวายเป็นพุทธบูชา มาฆปูรมีกาล จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และการแสดงจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงสื่อผสม แสง เสียง ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับชมความสวยงามยามค่ำคืน
 
 
 
...............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าวภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com