FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ปราสาทรวงข้าว จ.กาฬสินธุ์ สืบสานตำนานพระแม่โพสพ

วันที่ 9 ก.พ. 2563 )
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างปราสาทข้าว ในงาน "ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ" ประจำปี 2563 สืบสานตำนานพระแม่โพสพ ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดเศวตวันวนาราม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 
ปราสาทรวงข้าว ที่ชาวบ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ เพื่อให้ทันงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวของชาววัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานประเพณีสำคัญที่จัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ นับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความโดดเด่นแตกต่างจากประเพณีบุญคูณลานทั่วไป โดยเฉพาะปราสาทรวงข้าวที่เกิดจากแรงงานศรัทธาแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี รักษาวัฒนธรรมประเพณีอีสาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ
 
โดยในปีนี้ นายเขมพล อุ้ยตยกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน นักท่องเที่ยว มาร่วมงาน และร่วมเทข้าวคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ
 
นอกจากนี้ ในวันที่ 11 และ 12 กุมภาพันธ์ ยังมีการแข่งขันเรือยาวเล็ก ประเภทท้องถิ่นและประเภททั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงาน และถ่ายภาพกับปราสาทรวงข้าว ที่สวยงามได้ทุกวัน
 
 
 
..........................ชนกพร โพธิสาร /ข่าว ธงชัย ภูงามเงิน /ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com