FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1

วันที่ 11 ก.พ. 2563 )
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ภายใต้ธีมงาน "เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีทางการเกษตร สินค้าเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดสร้างหุ่นฟางธีมการเกษตร การออกบูธนิทรรศการทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรราคาถูกมากมาย จากภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และผลผลิตของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง เกษตรกร เที่ยวงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 
 
 
 ................. ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com