FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญสั่งจองบูชากาน้ำและถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก

วันที่ 11 ก.พ. 2563 )
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญสั่งจองบูชา ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563
 
นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วย และจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ การเชิดชูเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ และความเป็นสิริมงคลกับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร โดยสั่งจองบูชากาน้ำพร้อมเครื่องสักการะในราคาชุดละ 1,990 บาท ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประสานงานนางณัฐวดี รอดภัย โทร. 084-7954011 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
 .............. ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com