FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กรมการกงสุล ออกหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 12 ก.พ. 2563 )
 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดออกหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
 
นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน โดยกรมกงสุลจะให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปหรือธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางพระภิกษุ ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. รวม 5 วัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
สำหรับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และใกล้เคียง ที่มีความประสงค์สามารถไปให้บริการได้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-5728442 .
 
 
................. ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com