FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้จบการศึกษาประจำปี 2562

วันที่ 12 ก.พ. 2563 )
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน 6 สาขา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 202 คน ประกอบด้วย 1. สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 2. สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 3. สาขาช่างกลึง ระดับ1 4. สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 5. สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1 6. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1
 
นายคำภู โพธิ์หล้า หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดทดสอบก็เพื่อให้ทราบว่านักศึกษา ที่จบมามีฝีมือแรงงานได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งของการสมัครเข้าทำงาน โดยมีการจัดทดสอบระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ทดสอบฯ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ และ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
 
 
 ................. สุรพล คุณภักดี/ข่าว
 
 
 
 
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com