FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ 5 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 
กาฬสินธุ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภค และรัฐมนตรีว่าการประทรวงมหาดไทยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย นั้น ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ร่องคำ และกมลาไสย ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดหาน้ำดื่มแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ตามพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่าน ด้วยการนำน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดออกแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปแล้วส่วนหนึ่งที่อำเภอฆ้องชัย และนอกจากนั้นทางจังหวัดยังได้ประสานจัดหารถบรรทุกน้ำ รวมทั้งยานพาหนะอื่น จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อไปรับน้ำสะอาดจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย โดยจังหวัดขอยืนยันว่าน้ำที่ทางจังหวัดนำไปแจกจ่ายมีความสะอาด ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภค
 
 
 .............................. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com