FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 177 คน)
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐานมณฑป และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2553
 
 เมื่อบ่ายวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2553 นายภิญโญ รัตนศาสตร์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป แห่ไปรอบเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยเริ่มต้นจากสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไปตามถนนสายสำคัญๆหลายสายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา แล้วเคลื่อนขบวนกลับเข้าสู่สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานชั่วคาว ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
 
นายภิญโญ รัตนศาสตร์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดแนวทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนการสืบสาน และการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบไป จึงได้จัดหางบประมาณในการก่อสร้างมณฑป (หอพระ) ในปีงบประมาณ 2553 งบประมาณ 280,000 บาท เพื่อจะเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปอีก 3 องค์พระ ได้แก่ พระพุทธมงคลยอดแก้วดวงธรรม พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธนิรโรคันตราย(หลวงพ่อองค์ดำ) ซึ่งได้รับความเมตรจากท่านพระราชศีลโสภิต (หลวงพ่อหนูอินทร์) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ท่านได้มอบพระพุทธมงคลยอดแก้วดวงธรรมให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยังได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2553 ด้วย
 
…………………… สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ อัสนี พงษ์พันนา ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com