FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ศอช.สู่เส้นทางการเมืองใสสะอาด

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 256 คน)
 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ศอช. สู่เส้นทางการเมืองใสสะอาด เพื่อให้คณะกรรมการ ศอช.ได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2554 พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ให้มากที่สุด
 
เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (24 มิถุนายน 2554) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ศอช.สู่เส้นทางการเมืองใสสะอาด ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้แทนศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 36 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเชิญชวนรณรงค์ให้ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ให้มากที่สุด
 
นางรุจิกานต์ แก้วกันยา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 และคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดโครงการ ศอช. สู่เส้นทางการเมืองใสสะอาด ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดขึ้นในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทน ศอช.อำเภอละ 2 คน รวม 36 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง, สิทธิและหน้าที่ของประชาชน, วิธีการลงคะแนน, การเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ และการไม่ซื้อสิทธิ์และขายเสียง เลือกคนดีเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
 
 .....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com