สุเทพ ทวะลี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
 
รายงานพิเศษ ก้าวผ่านจุดที่คนหาว่าบ้า ปรับที่นาเป็นสวนผลไม้ เกษตรโซนนิ่งเชิงท่องเที่ยว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (20/06/2564)  / กาฬสินธุ์ Live สด ตามรอยของดีเมืองกาฬสินธุ์ @Kalasin ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว (20/06/2564)  / ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ห่วงผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 9 ราย กลุ่มคลัสเตอร์ครอบครัว เร่งตรวจเชิงรุก ปฏิบัติตาม มาตรการเคร่งครัด (19/06/2564) / จับคู่กู้เงิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นกู้แล้ว 54 ราย วงเงินกู้กว่า 54 ล้านบาท (18/06/2564) / จิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ (18/06/2564) / เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งข่าวดี พร้อมรับโอนเข้ารับราชการเข้าสังกัดกรมราชทัณฑ์ (09/06/2564) / เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับอาสาสมัครทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (09/06/2564) / จ.กาฬสินธุ์ เชิญชวนส่งบุคลากร เข้ารับการคัดเลือก “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (09/06/2564) / จังหวัดกาฬสินธุ์ ชวนเด็กอวด (ทำ) ดี สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี สำนึกความเป็นไทย (10/05/2564) / เกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 16) (18/03/2564) / 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งข่าวดี พร้อมรับโอนเข้ารับราชการเข้าสังกัดกรมราชทัณฑ์ (09/06/2564)
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับอาสาสมัครทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (09/06/2564)
จ.กาฬสินธุ์ เชิญชวนส่งบุคลากร เข้ารับการคัดเลือก “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (09/06/2564)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชวนเด็กอวด (ทำ) ดี สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี สำนึกความเป็นไทย (10/05/2564)
เกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 16) (18/03/2564)
อ่านข่าวทั้งหมด