หน้าหลัก >> ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อมูลร้านอาหารแนะนำ ร้านของฝากแนะนำ
ข้อมูลที่พัก
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
พระธาตุยาคู
อ่าน 4439 ครั้ง
เมืองฟ้าแดดสงยาง
อ่าน 3372 ครั้ง
สะพานเทพสุดา
อ่าน 4881 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
อ่าน 5134 ครั้ง

หน้า : [1]
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com