หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/06/2019)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยางเสพติด (26/06/2019)
จิตอาสาอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พัฒนาหนองบัวน้อย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (26/06/2019)
จ.กาฬสินธุ์ เซียนเบ็ดแห่ตกปลาเขื่อนลำปาว และแวะชมวัวแดงแหล่งท่องเที่ยวที่สวนสะออน (25/06/2019)
จิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (25/06/2019)
“ให้เลือด ให้ชีวิต” ไฟฟ้ากาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย (25/06/2019)
ชาวกาฬสินธุ์ นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ ลด ละ เลิก อบายมุข (25/06/2019)
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หรือ หมู่บ้านศีล5 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (24/06/2019)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติวันที่ 15-16 กรกฎาคมนี้ (24/06/2019)
“สงฆ์ไทยไกลโรค” เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ออกตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ (21/06/2019)
เขื่อนลำปาว กำหนดส่งน้ำ 1 กรกฎาคม นี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำเร่งทำความสะอาดคู คลอง ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (21/06/2019)
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดพิธีไหว้ครู ยกย่องผู้มีพระคุณสอนวิชาแก่ลูกศิษย์ (20/06/2019)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (20/06/2019)
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ (20/06/2019)
ม.กาฬสินธุ์ MOU จัดการเรียนการสอนบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (20/06/2019)
เกษตรกร อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดข้าวหอมมะลิ ระดับประเทศ (19/06/2019)
จ.กาฬสินธุ์ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต (19/06/2019)
พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกันตักบาตรถนนสายบุญ (19/06/2019)
งาน “อัตลักษณ์ ทัศนา ภูมิปัญญา กาฬสินธุ์” รวม 3 วัน มียอดจำหน่ายกว่า 1.2 ล้านบาท (18/06/2019)
ผอ.เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน (18/06/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ถัดไป>>
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com