หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์เชิญชวนผู้สนใจไปใช้บริการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล (13/06/2016)
อ่าน 338 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์จัดงานประชารัฐรวมใจถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเถลิงถวัลราชสมบัติ 70 ปี (10/06/2016)
อ่าน 299 ครั้ง
กาฬสินธุ์ลงนามโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี (10/06/2016)
อ่าน 436 ครั้ง
กาฬสินธุ์เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (09/06/2016)
อ่าน 484 ครั้ง
พสกนิกร จ.กาฬสินธุ์ สวมใส่เสื้อเหลืองตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี (09/06/2016)
อ่าน 272 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ เร่งขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (09/06/2016)
อ่าน 415 ครั้ง
กาฬสินธุ์อบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (08/06/2016)
อ่าน 241 ครั้ง
กาฬสินธุ์ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี (08/06/2016)
อ่าน 257 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือภายใต้โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริฯ (08/06/2016)
อ่าน 217 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี2559 (08/06/2016)
อ่าน 277 ครั้ง
ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ อบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04/06/2016)
อ่าน 392 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ (03/06/2016)
อ่าน 337 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่ จ.กาฬสินธุ์ (03/06/2016)
อ่าน 319 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ เปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “พระยาชัยสุนทรคัพ” (03/06/2016)
อ่าน 380 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ สรุปยอดจำหน่ายสินค้า OTOP 7 เดือน จำนวน 1,243,689,928 บาท (03/06/2016)
อ่าน 496 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ มอบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP (02/06/2016)
อ่าน 420 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ เร่งรัดหน่วยงานราชการรายงานผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (02/06/2016)
อ่าน 340 ครั้ง
กาฬสินธุ์ลงนามร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์และกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน (01/06/2016)
อ่าน 386 ครั้ง
แม่ดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาในระดับครอบครัว (01/06/2016)
อ่าน 516 ครั้ง
กาฬสินธุ์พิจารณาโครงการขอรับทุนต่อยอดเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐครั้งที่ 2 (31/05/2016)
อ่าน 388 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 [184] 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ถัดไป>>
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com