หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรุ่นที่ 4 จำนวน 62 คน (15/06/2015)
อ่าน 274 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ 90 ราย เป็นเงิน 2,669,500 บาท (12/06/2015)
อ่าน 282 ครั้ง
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์สัมมนาประนีประนอมเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาเตรียมพร้อมสู่ AEC (12/06/2015)
อ่าน 304 ครั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างพุทธมณฑล จ.กาฬสินธุ์ (12/06/2015)
อ่าน 325 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ชู งานบุญซำฮะ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็น 1ในปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือนที่กาฬสินธุ์ (12/06/2015)
อ่าน 333 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตาม โครงการ 1 ตำบล 1 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภัยแล้งในทุกพื้นที่ (12/06/2015)
อ่าน 307 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม (12/06/2015)
อ่าน 507 ครั้ง
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 (11/06/2015)
อ่าน 338 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมขับเคลื่อน กลุ่มผู้สูงอายุต้นแบบ (10/06/2015)
อ่าน 288 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ เตรียมจัดมหัศจรรย์แสง สีเสียง เมืองฟ้าแดดสงยาง วันที่ 7 สิงหาคมนี้ (10/06/2015)
อ่าน 497 ครั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดประเพณีบุญซำฮะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง (10/06/2015)
อ่าน 391 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมจัดงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี 2558 (10/06/2015)
อ่าน 237 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (09/06/2015)
อ่าน 288 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ลงนาม MOU ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 (09/06/2015)
อ่าน 835 ครั้ง
เครือข่ายครู จ.กาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือค้านการโอนสถาบันการศึกษาไป อปท. (09/06/2015)
อ่าน 272 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ ฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (08/06/2015)
อ่าน 215 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง (08/06/2015)
อ่าน 293 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน 7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (07/06/2015)
อ่าน 219 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ ตั้งเป้ายอดจำหน่าย OTOP ปี 2558 ประมาณ 2,200 ล้านบาท (05/06/2015)
อ่าน 334 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (04/06/2015)
อ่าน 174 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ถัดไป>>
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com