หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ นำบริการส่วนราชการออกบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (16/09/2014)
อ่าน 159 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมขอใช้ตรา GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์” เพิ่มอีกจำนวน 136 ราย (16/09/2014)
อ่าน 217 ครั้ง
กาฬสินธุ์สรุปข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 เพื่อสรุปปัญหานำไปแก้ไขในปี 2558 (16/09/2014)
อ่าน 190 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 (15/09/2014)
อ่าน 264 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมงาน Kalasin Car Free Day 2014 (15/09/2014)
อ่าน 224 ครั้ง
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (15/09/2014)
อ่าน 194 ครั้ง
นิสิต มมส.จัดค่ายนิสิตจิตอาสาในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น (15/09/2014)
อ่าน 270 ครั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ผู้นำชุมชน เยาวชน (11/09/2014)
อ่าน 197 ครั้ง
พมจ.กาฬสินธุ์ มอบเงิน สิ่งของ ช่วยเหลือคุณยายทองนาค ที่ป่วยลุก เดินไม่ได้กว่า 30 ปี (10/09/2014)
อ่าน 125 ครั้ง
มทบ.23 และจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว (10/09/2014)
อ่าน 178 ครั้ง
ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์รวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น (09/09/2014)
อ่าน 217 ครั้ง
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ (08/09/2014)
อ่าน 760 ครั้ง
นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์สืบสานหนังประโมทัย หรือหนังบักตื้อ (08/09/2014)
อ่าน 379 ครั้ง
รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เปิดสนามยิงปืนทิพย์จันทร์ (05/09/2014)
อ่าน 774 ครั้ง
หัวหน้าคณะทำงานส่วนกลาง ศปป.กอ.รมน.ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (05/09/2014)
อ่าน 217 ครั้ง
กาฬสินธุ์จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (04/09/2014)
อ่าน 182 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ มอบป้ายโรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2557 (03/09/2014)
อ่าน 95 ครั้ง
ประเพณีบุญพวงมาลัยไม้ไผ่กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (03/09/2014)
อ่าน 440 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์อบรมคุณธรรม จริยธรรมการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการได้มาซึ่งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. (03/09/2014)
อ่าน 233 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ร่วมปฏิบัติธรรมสัญจรที่วัดกลาง พระอารามหลวง (02/09/2014)
อ่าน 247 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 [234] 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ถัดไป>>
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com