หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำบริการของส่วนราชการออกไปให้บริการประชาชนตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด (06/06/2013)
อ่าน 107 ครั้ง
อำเภอนามน เปิดโครงการ ชาวนามนร่วมใจ แต่งกายชุดขาว ปฎิบัติธรรม ทุกวันที่ 5 ของเดือน ถวายแด่องค์ราชันย์ (06/06/2013)
อ่าน 320 ครั้ง
อำเภอยางตลาดสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สืบสานมูลนิธิพระดาบสสัญจร (06/06/2013)
อ่าน 227 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์อบรมผู้เสพฯ ผู้ติดยาเสพติด (06/06/2013)
อ่าน 88 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติที่เคยถูกนายทุนบุกรุก (05/06/2013)
อ่าน 115 ครั้ง
ยุติธรรมกาฬสินธุ์ สร้างเครือข่ายยุติธรรมทางเลือกต้นแบบเพื่อให้เกิดความปรองดอง สมานฉันท์ในสังคม (05/06/2013)
อ่าน 166 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย (04/06/2013)
อ่าน 165 ครั้ง
คนร้ายงัดตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หน้า มทร.วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (03/06/2013)
อ่าน 326 ครั้ง
มูลนิธิออทิสติกไทยสาขากาฬสินธุ์ จัดโครงการค่ายครอบครัว สานรัก สานสายใยครอบครัวออทิสติก (31/05/2013)
อ่าน 381 ครั้ง
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ รุดเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 11 ปี ที่ลี้ยงดูบิดาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ (31/05/2013)
อ่าน 173 ครั้ง
กาฬสินธุ์มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP (31/05/2013)
อ่าน 146 ครั้ง
กบข. สัญจรพบสมาชิกที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (31/05/2013)
อ่าน 201 ครั้ง
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ มอบรางวัลด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556 (31/05/2013)
อ่าน 199 ครั้ง
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 (30/05/2013)
อ่าน 190 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มงวดทุกอำเภอ เอาจริงกับนโยบาย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม (30/05/2013)
อ่าน 89 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ (30/05/2013)
อ่าน 763 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดประกวดร้องเพลงปลุกใจคนไทยรู้รักสามัคคี ชิงทุนการศึกษา (29/05/2013)
อ่าน 214 ครั้ง
รพ.กาฬสินธุ์คัดกรองบุคคลออทิสติกให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที (29/05/2013)
อ่าน 196 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (29/05/2013)
อ่าน 88 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลก (27/05/2013)
อ่าน 239 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 [243] 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ถัดไป>>
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานพิเศษ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ การบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งสู่หน้าฝน
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com