หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์จัดงานมหกรมสมัชชาสวัสดิการชุมชน (16/09/2013)
อ่าน 167 ครั้ง
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์มอบทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแก่น้องเฟรนเด็กกตัญญู (16/09/2013)
อ่าน 93 ครั้ง
กาฬสินธุ์อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานบุคคล อปท. (16/09/2013)
อ่าน 171 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ส.ท.ชุติมันต์ การฟุ้ง (15/09/2013)
อ่าน 271 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ถอดบทเรียนสร้างครอบครัวเข้มแข็งแก้ไขปัญหาสังคม (14/09/2013)
อ่าน 138 ครั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประจำปี 2556 (13/09/2013)
อ่าน 572 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 12 และ 13 (12/09/2013)
อ่าน 224 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ ปล่อยพันธุ์ปลาวันประมงแห่งชาติ 5,000,199 ตัว ลงเขื่อนลำปาว (12/09/2013)
อ่าน 109 ครั้ง
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เปิดศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง (12/09/2013)
อ่าน 176 ครั้ง
กาฬสินธุ์ลงนามบันทึกความร่วมมือลดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร (11/09/2013)
อ่าน 123 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มการประกวดราชินีไหซองในงานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ประจำปี 2556 (10/09/2013)
อ่าน 251 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์เตรีมพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าอื่นๆในประชาคมอาเซียน (09/09/2013)
อ่าน 130 ครั้ง
ผต.นร.เขต 12 ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่ จ.กาฬสินธุ์ (06/09/2013)
อ่าน 160 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (06/09/2013)
อ่าน 144 ครั้ง
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำบริการส่วนราชการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ (05/09/2013)
อ่าน 297 ครั้ง
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมราษฎรยากจนที่ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จำนวน 3 ครอบครัว (05/09/2013)
อ่าน 214 ครั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (05/09/2013)
อ่าน 97 ครั้ง
ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์เดินหน้าติดตาม 3 โครงการใหญ่รอบสุดท้าย (05/09/2013)
อ่าน 139 ครั้ง
นักท่องเที่ยวแห่ชม งานบุญพวงมาลัยไม้ไผ่ ที่อำเภอกุฉินารายณ์ (04/09/2013)
อ่าน 831 ครั้ง
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ (04/09/2013)
อ่าน 127 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 [263] 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ถัดไป>>
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com